Sağlık ve güvenlik Avrupa’daki iş yerlerinde ne kadar önemli?

0

Bu hafta Reel Ekonomi iş yeri sağlığı ve güvenliği önlemleri ve uygulamaları hakkındadır.

Ne yazık ki sağlık ve güvenlik önlemlerini her zaman ihmal ediyoruz. Yolda, işte ya da mutfakta… Ama bu önlemler ekonomik büyüme için önemli bir faktör…

Christa Sedlatschek: Avrupa’daki yöneticilerin %80’i bu sorunların farkında, ancak şirketlerin yalnızca %30’u bunlara karşı hareket ediyor. Örneğin psikolojik risk için alınan önlemlerin az olduğunu görüyoruz. 10 çalışandan dördü, şirketlerin bu konuyu doğru bir şekilde ele almadığını söylüyor.

Bu hafta kısaca İspanya’daydım. OSHA Avrupa Sağlık ve Güvenlik Ajansı olarak bildiğimiz Avrupa Sağlık ve Güvenlik Ajansı’nın konuğu olacağız. Sağlık ve güvenlik önlemleri açısından sektörün karşılaştığı temel sorunlara yakından bakacağız.

Daha sonra Belçika’ya giderek zorlu çalışma koşullarına fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmak için şirketlerin ve işçilerin yeni uygulamalarını yakından inceleyeceğiz.

Amaç her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak işe devamsızlığın önüne geçmektir.

Tüm sağlık ve güvenlik önlemleri, işte yeteneklerimizi tam olarak kullanırken bizi fiziksel olarak korur. Ayrıca vücudumuzun genel sağlığını korumamıza yardımcı olur.

Peki bu önlemlerin ekonomik büyüme ile tam olarak ne ilgisi var? Birlikte izleyelim.

Philip’in bir et işletmesi var ve 25 kasap çalıştırıyor. Hazırladığı kürler özel ve katma değeri çok yüksek.

Vergisini ödüyor ve sattığı ürünlerle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Ancak işyerinde sağlık ve güvenlik önlemleri alınmamaktadır. Çünkü Philip bunun çok pahalı olduğunu düşünüyor.

Sonuç olarak, yaralanma ve hastalık oranı artar. Her gün 2 veya 3 kişi her zaman 25 kişiden rapor alır.

Bu nedenle firmanın üretim kapasitesi azalır. Philip, çalışanları için tazminat ve sağlık faturaları ödemek zorunda kalır.

Philip ayrıca makinelerin bakımı ve işçilerin eğitimi için de ödeme yapmak zorunda… Bu, zaman ve para kaybı…

Sonuç olarak, müşterilerini kaybederler ve çalışanların morali bozuldukça verimlilikleri düşer.

Hasta ve engelli işçilerin gelirleri ve tabii ki refah seviyeleri düşüyor.

Bu da işçilere sahip çıkan aile ve arkadaşların yükünü artırıyor.

İşçiler terapötik amaçlarla mali destek aldığından, bu ekonomi üzerinde bir yüktür.

Fiziksel olarak iş yükünü kaldıramayan çalışanlar işlerini bırakmakta ve dolayısıyla devlet sigorta maliyetlerini artırmaktadır.

Bu nedenle Philip gibi işletme sahiplerinin ekonomik büyümeye katkısı toplumda ve ekonomide verimlilik düştükçe azalmaktadır.

Avrupa’da her yıl 83 milyon iş günü iş kazaları nedeniyle kaybediliyor… Bu nedenle çalışanların yüzde 75’i bir gün, yüzde 25’i bir aydan fazla rapor alıyor.

Bu nedenle 367 milyon gün kayıp yaşanıyor. Bu, üretkenliğin önemli ölçüde azaldığı anlamına gelir.

Bu nedenle Avrupa Sosyal Fonu’nun desteğiyle 2014’ten 2020’ye sağlık ve güvenlik önlemlerini artırmak için yeni bir stratejik hamle yapılmıştır. Hızla yaşlanan nüfusta meslek hastalıkları ve kazaların önlenmesi için mevcut kurallara artık daha fazla dikkat edilecek.

Monica Pinna, konuyu daha yakından araştırmak için İspanya’nın Bilbao kentindeki Avrupa Sağlık ve Güvenlik Ajansı’na gitti.

İş kazaları hala Avrupa ekonomisine büyük bir yük getirmektedir. 2000 yılında bu durumun maliyeti 55 milyar avro olarak tahmin ediliyordu. Şu anda bu rakam hala çok yüksek. Özellikle inşaat gibi kazaların yaygın olduğu sektörlerde bu oranın düşürülmesi ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır.

2012 yılında ölümlü kazaların yüzde 26,1’i bu sektörde meydana geldi. İspanya’daki rakamlar endişe verici…

Bahçenin genel müdürü Enrique Corral: “Maalesef durum 2013, 2014 ve 2015 yıllarında daha da kötüleşti. Her 100.000 işçi için 5.000 yaralanma meydana geldi. Son verilerde bu rakam 6 bin 500’ün üzerindeydi.”

2012 yılında Avrupa’da 2,5 milyon işçi küçük kazalar geçirdi ve şikayet aldı. Ayrıca yaklaşık 3.500 ölümlü kaza meydana geldi.

“Kısacası, 100.000 işçiden 2.44’ü ölümcül kaza kurbanı oldu. İlginçtir, bu oran ülkeden ülkeye değişmektedir. Örneğin bu oran Polonya’da %5’in üzerinde iken Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde %1’in altındadır.

Birçok çalışmaya göre iş kazaları ülke ekonomileri ve faaliyet sektörleri üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır. Bibao’daki Avrupa Sağlık ve Güvenlik Ajansı müdürüyle görüştük.

Christa Sedlatschek, AB OSHA KAFA: “Avrupa’daki her ülkenin kendi hesaplama sistemi var. Mesela Almanya… Bu ülke güvenlik ve sağlık tedbirleri için 90 milyar avro harcıyor ve bu rakam gayri safi milli gelirinin 3,2’sine tekabül ediyor”.

”İş kazalarının dünya çapında gayri safi milli gelire oranı yüzde 4 civarında… Avrupa’da bu oran yılda 2,6 ile 3,8 arasında…”

Yeni araştırmalar, sağlık ve güvenlik harcamalarının artık bir gider olarak görülmediğini ortaya koyuyor. Bu iş için 1 Euro yatırım yapmak 2,2 Euro getiriyor.

Bilbao’daki bu çalışma alanı, Visesa adlı halka açık bir şirkete ait… Sağlık ve Güvenlik departmanı başkanı, oraya yatırım yapmanın öneminden bahsediyor.

Maite Prieto, Sağlık ve Güvenlik Departmanı Başkanı: “Bu işyerinde sağlık ve güvenlik için iki yılda 288.000 Euro harcıyoruz. Güvenliğe harcadığımız miktar, üretim aşamasında oluşabilecek riskleri en aza indirir. Örneğin bu iş alanında üretimi durdurmak, günde 3 bin 500 avro kaybetmek anlamına geliyor”.

Avrupa’daki kurallar belli bir tablo çizerken uygulamalar ülkeye, sektöre ve şirket büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. İspanya’da bu konuda yaşanan sıkıntılar diğer ülkelerdeki duruma da ışık tutuyor.

Maite Prieto, Sağlık ve Güvenlik Departmanı Başkanı: “Küçük ve orta ölçekli işletmeler İspanya ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bu küçük şirketler ayrıca bir sağlık ve güvenlik departmanından yoksundur. Bu nedenle sağlık ve güvenlik açısından ne yapılması gerektiğini kimse bilmediği için bu gerekli yaptırımlara pek kimse uymuyor” dedi.

Kazalara ek olarak, Avrupa’daki işyerlerinde tehlikeli kimyasalların bulunması kanser vakalarını önemli ölçüde artıran bir faktördür: 2000 yılında 152.000 işçi bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu durum erken emekliliğe, kalifiye iş gücü kaybına, yüksek sağlık maliyetlerine ve ek sigorta maliyetlerine neden olarak büyük ölçüde ek maliyetlere neden olmaktadır.

Christa Sedlatschek, AB OSHA KAFA: “İngiltere’de meslekleri gereği kansere yakalanan hastaların sağlık giderleri milli gelirin yüzde 1’i kadar.”

Avrupa’daki işçilerin en az %8,6’sı son 12 ayda işle ilgili bir sağlık sorunu yaşamıştır. Bu da yaklaşık 23 milyon kişi demek.Ayrıca eklem rahatsızlıkları stres, depresyon ve gerginliğe neden oluyor.

Avrupa’da her beş kişiden biri ruh sağlığı sorunları ve psikolojik nedenlerle işini bırakıyor veya değiştiriyor. Bu nedenlerle şikayet oranı iki katına, iş kazası sayısı ise beş katına çıkmaktadır.

Bu da yıllık 240 milyar avroluk bir fatura anlamına geliyor. Tedavi maliyetleri bu rakamın %43’ünü ve üretim kaybının %57’sini oluşturmaktadır.

Bu nedenle Belçika’ya gidip şirketin ve çalışanlarının refah devletimiz adına ne gibi uygulamalar yaptığını araştırıyoruz.

İş yüküne bağlı stres ve psikolojik risk faktörleri nedeniyle yıllık çalışma günlerinin yaklaşık yarısı kaybedilmektedir. Avrupa’da stres, depresyon ve yorgunluk nedeniyle işe devamsızlık oranı artıyor. Hatta üç günden fazla tatile neden olan ikinci büyük sorun artık bu tür akıl hastalıkları.

François Richir, Siemens, Ürün Bölümü Direktörü: “Stres nedenleri değişkendir. Örneğin, müşterileriniz veya iş arkadaşlarınız yardıma ihtiyaç duyduğunda size gelen bir telefon sizi tedirgin edebilir. Bu nedenle telefonda aldığınız bir haberi düşünmek ve aynı zamanda ofiste tamamlamanız gereken işlerle ilgilenmek sizi strese sokuyor”.

“Avrupa şirketlerinin yüzde 30’undaki çalışanlar için bu stresli anları paylaşmak tabu… Bu, akıl hastalığı riskinin önemli bir nedeni… Şirket ne kadar büyükse, risk de o kadar yüksek.”

Ancak Belçika’daki Siemens’te durum biraz farklı: şirket, sağlık ve güvenliğin yanı sıra çalışanlarının yaşam standartlarını da riske atmıyor. Şirket, çalışanlarının stres ve psikolojik riskleri konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı Avrupa Güvenlik ve Sağlık Ajansı’ndan ödül almıştır.

Siemens Sağlık ve Güvenlik Başkanı Patrick De Bouver: ‘Fit Work’ isimli program, çalışanlarımızın daha sağlıklı ve stressiz bir yaşam sürmeleri için hayata geçirdiğimiz bir uygulamadır… Sağlık, beslenme ve eğitimin yanı sıra psikolojik ve ruhsal konularda da programlarımız bulunmaktadır.’ ‘

François, bu şirketin Belçika’daki 1.500 çalışanından sadece biri… Haftalık eğitimini iş başında yapıyor. Sadece karın kasları için değil, stres yönetimi için de danışmanlık desteği alıyor. Şirket, 2013’ten bu yana üç yılda bu alana 500 bin euro harcadı.

Patrick De Bouver: “Bu uygulamaya neden başladık ve üç yıl sonra neler başardık? Bunu söylemek gerçekten zor.”

euronews: “Şirket neden yatırım yapmalı?”

Patrick De Bouver: “İnsanların yaşam standartlarını iyileştirmeye çalışmak, ister inanın ister inanmayın, hem çalışanlar hem de şirket için gerçekten işe yarıyor.”

Avrupa’daki işçilerin %52’sinden fazlası ayda en az bir Cumartesi günü çalışmak zorunda. Ayrıca çalışanların yüzde 45’i işlerini bitirmek için boş zamanlarında fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarını söylerken, diğer yüzde 3’ü bunun normal bir şey haline geldiğini söylüyor”.

Şimdi tekrar Bilbao’daki Avrupa Güvenlik ve Sağlık Ajansı’na dönelim. Acaba Avrupa’da bu konuda başka hangi çalışmalar yapılabilir?

Christa Sedlatschek, AB OSHA KAFA: “Avrupa’daki yöneticilerin %80’i bu sorunların farkında ama şirketlerin sadece %30’u bunlara karşı hareket ediyor. Örneğin psikolojik risk için alınan önlemlerin az olduğunu görüyoruz. 10 çalışandan dördü, şirketlerin bu konuyu doğru bir şekilde ele almadığını söylüyor.

Brüksel, Avrupa’da yasal çalışma standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bugüne kadar, Avrupa’daki şirketlerin yarısından biraz fazlası psikolojik risk konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu bildiriyor. Ancak bu sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması açısından önemli bir konudur.

İş sağlığı ve güvenliği… Ekonomi için çok önemli, hatta bazıları hiç ilgilenmese de…

Önümüzdeki hafta Reel Ekonomi, şehirde yaşayan ve maddi sıkıntı yaşayan insanları entegre etme sorunuyla ilgili.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku

gaziantep bayan escort antep escort